Van kinderen houd je, van je man, je vrouw, je vrienden, maar van je collega? Los van sommige ‘liefdes’relaties op het werk, is het houden van je collega toch eigenlijk niet aan de orde? En toch kan houden van je collega en dan met name van die collega waar je last van hebt, een moeizame samenwerkingsrelatie verbeteren op het werk. Liefde kan hier dus juist helpen. Net als in een ‘echte’ relatie sluipt er in de samenwerking met collega’s na jaren vaak een zeker patroon in dat niet altijd effectief is. Het zijn deze vaste patronen die in jouw brein ontstaan, die de oorzaak zijn van de ergernis over je collega. Geen liefde, maar ergernis voert de boventoon.

Het doorbreken van deze patronen is een goede stap om de samenwerkingsrelatie weer vlot te trekken. Hoe kan je dat doen?

1. Beste …

Schrijf een brief in de ik-vorm vanuit het standpunt van de collega. Hoe kijkt hij naar jou en jullie samenwerking? De ik-vorm dwingt je om je echt ter verplaatsen in de ander. Heb je de brief af, geef hem aan je collega en laat hem jouw brief verduidelijken, aanvullen met wat hij bedoelt. Als je dit allebei doet is dat je vertrekpunt om het standpunt van de ander te gaan snappen en tot andere inzichten te komen.

2. Naar de klimmuur

Hier had ook de haptonoom of iets anders kunnen staan. Elk oefening die je samen moet doen en waar vertrouwen voor nodig is buiten de bestaande samenwerking op kantoor, helpt om de relatie te verbeteren.

3. Leer van hem houden …

Iedereen heeft leuke kanten. De kunst is om ze te zien en oprecht naar de ander te willen kijken. Wij zijn als mensen geneigd om de meeste dingen negatief te zien. We mopperen wat af: het weer, het slechte cijfer op het rapport, de koude koffie of … dat er niets te mopperen is. Tachtig procent van onze eerste impulsen vullen we negatief in. Logisch want als we eerst de negatieve kant zien, kunnen we ons beter verdedigen tegen mogelijk gevaar. Een overlevingsmechanisme waar we niet altijd gelukkig van worden. We kunnen dit mechanisme ook andersom laten werken door alleen maar positieve dingen te zoeken bij onze collega. Wat maakt hem/haar leuk, wat is je vandaag weer positief opgevallen?

Start met een collega-schriftje en noteer elke dag de positieve punten die je zijn opgevallen. Je zult zien dat deze lijst steeds langer wordt. Ga na een week het gesprek aan met je collega over al deze positieve punten.

Wellicht zal je weerstand moeten overwinnen om deze ‘oefeningen’ te gaan doen. Het is toch immers zo’n vervelende collega dus waarom moet jij dan iets gaan doen. Het overwinnen van deze weerstand is de eerste stap naar een betere samenwerking. De keus is uiteraard aan jou.

Gemiddeld werken wij Nederlanders 30,7 uur per week en maken we 40 dienstjaren. Dat betekent dat we 49.120 uur van ons leven werken. Die tijd kun je maar beter aangenaam doorbrengen, toch?