Deze titel verwijst naar het volkskrant artikel van Frank Kalshoven van 4 september. Hij pleit daarin vooral voor lager opgeleiden dat zij formeel leren ten einde ook op het werk te kunnen leren. Dit is een ander geluid dan de tot nu toe populaire 70-20-10 gedachte waarin er vooral in het werk geleerd wordt. Overigens zegt hij niet dat werkleren niet kan. Sterker nog hoe hoger opgeleid hoe meer je zal leren van het werk. Mits er maar een (kennis)basis is. En juist voor die kennisbasis is formeel leren van belang. Hij onderbouwt zijn verhaal met de cijfers van het SCP. Voor wie het niet gelezen heeft. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het SCP rapport:

  • De afgelopen 10 jaar is scholing afgenomen in plaats van toegenomen.
  • Hoogopgeleiden volgen vaker scholing dan laagopgeleiden.
  • Ouderen volgen minder scholing dan jongeren.
  • Mensen met een vast contract volgen vaker scholen dan mensen zonder.

Conclusie: mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt (zij die het het hardste nodig hebben) volgen minder  scholing en leren minder van informele settings. En de hoog opgeleiden profiteren van het leren van het werk omdat zij, met een (kennis) basis, makkelijker kunnen leren op en van het werk.

Kalshoven pleit dan ook voor een overheidsrol voor de zwakkeren onder ons. Ik ben het hartgrondig met hem eens en tegelijkertijd is het zo dat er iets ontbreekt in het verhaal. De basis….en jawel de basisschool waarin het voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen zo lastig is om een kennisbasis op te bouwen. Komen ze dan eenmaal op het werk dan vergroot de kloof. Zonde en niet nodig gezien onze plastische hersenen. Laten we weer investeren in een solide kennisbasis (te starten bij de basisschool) voor iedereen en ook de lager opgeleiden en ZZP’ers zo nu en dan weer de schoolbanken in sturen. Met een eigen scholingsbudget dat van overheidswege verstrekt wordt Niet leren voor de baas maar voor henzelf omdat leren en ontwikkelen nu eenmaal zorgt voor een flexibel brein dat beter is opgewassen tegen de uitdagingen in de hedendaagse arbeidsmarkt.