Brein in onderwijs

Onze kennis over de werking van het brein en de consequenties daarvan voor leren en ontwikkelen wordt bijna met de dag groter. Nu is er eindelijk een boek over het brein en leren dat het docenten in het voortgezet onderwijs en op mbo’s en hbo’s mogelijk maakt deze breinkennis in hun lessen toe te passen.

In haar nieuwste boek, Brein in onderwijs, start Ria van Dinteren met een aantal casussen uit het huidige onderwijs. Er zijn genoeg zaken te verbeteren en breinkennis helpt daarbij. Wat de docent nodig heeft om breinvriendelijker les te geven daar gaat het boek over. Neurowetenschappelijke kennis is vertaald in een vijftal breinprincipes waarmee de docent zijn lessen beter kan voorbereiden en uitvoeren. Er is volop aandacht voor de praktijk: per onderwijstype – vo, mbo, hbo – beschrijft van Dinteren een casus. Vanuit die cases geeft ze aan hoe u uw onderwijs breinvriendelijker kunt maken. Omdat er heel veel te zeggen is over het puberbrein wordt er in het boek ook uitgebreid ingegaan op de werking van het puberbrein en hoe  je als docent, studenten de werking van het brein uit kan leggen. Natuurlijk bent u als docent gebonden aan het onderwijsplan en -doelstellingen maar binnen die kaders heeft u heel veel mogelijkheden om uw lessen beter aan te laten sluiten bij de werking van het brein. Zo worden uw lessen niet alleen leuker maar leren uw leerlingen ook makkelijker en beklijft de stof beter.

Het bijzondere aan dit boek zijn de bijgeleverde interactieve kaarten waar breinkennis vertaald is in vijf principes: veiligheid, voeding, emotie, verbinding en verwerking. Op elke kaart staat een principe uitgewerkt in kernwoorden en tips voor docenten.

Zo kunt u heel makkelijk uw lessen toetsen op breinvriendelijkheid. Op kenniskaarten staat de belangrijkste inhoudelijke informatie over het brein.

Het boek is te bestellen via: Thema en Managementboek  –  Boekingen voor masterclasses kunnen via www.zijspreekt.nl …..

Boeken