Geluk?

In Bhutan, een staatje 1,4 keer zo groot als Nederland in de Himalaya, is er niet alleen sprake van een Bruto Nationaal Product maar zij koesteren een ander kengetal om de welvaart aan te meten. Namelijk Bruto Nationaal Geluk. Het is een boedistische staat waarin het streven naar materie in evenwicht moet zijn met het streven naar schoonheid, cultuur en het geluksgevoel van de individuele burger. In deze tijden van crisis waarin er steeds vaker vraagtekens gezet worden bij de oneindige groei naar meer, meer en nog meer spullen, is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor het spirituele en het individuele geluk van mensen. Shawn Achor is zelfs de eerste geluksprofessor van Harvard. Hij geeft colleges over geluk en reist de hele wereld af om in binnen en buitenland te verhalen over geluk. Want wat is zijn belangrijkste conclusie: eerst ben je gelukkig en dan succesvol en niet andersom. Dus eenieder die dacht: eerst die mooie vrouw en dan….of eerst afvallen en dan….of eerst die leuke baan en dan……….., heeft het bij het verkeerde eind. Eerst geluk en dan liggen alle mogelijkheden voor je open. In zijn boek ‘de voorsprong van het geluk’ beschrijft hij een aantal bijzondere voorbeelden. Eentje vond ik erg mooi en dat is een voorbeeld van een experiment dat uitgevoerd is bij artsen. De onderzoekers vroegen zich af wat er zou gebeuren als gelukkige artsen een diagnose gingen stellen. Zouden zij dit beter doen dan gewone artsen? Het was natuurlijk nog wel een zoektocht hoe je van gewone artsen gelukkige artsen zou kunnen maken. Uiteindelijk is er geëxperimenteerd met snoep. Niet om op te eten want dan zou de bloedsuikerspiegel stijgen maar ze kregen gewoon van te voren snoep. Er was ook een groep die medische gegevens te lezen kreeg en een neutrale groep waarmee niets werd gedaan. De groep die snoep had gekregen bleek verrassend genoeg twee keer doortastender en twee keer creatiever dan de controlegroep. Een bijzonder verrassende uitslag: gelukkige mensen presteren dus beter en hoe simpel is het om mensen gelukkig te maken. Een beetje snoep, zorgen dat je niet alleen naar materie kijkt maar ook naar andere zaken. Een kinderhand is gauw gevuld zegt het spreekwoord. Dat dit gezien de voorbeelden ook opgaat voor een land (Bhutan) en volwassen artsen is opmerkelijk. Kijk daar word ik nu gelukkig van…….