Een ambitieuze titel voor een programma bij de Haagse Scholen. De Haagse scholen bestaat uit 53 scholen voor basis en speciaal onderwijs. Het is een grote groep en een deel van deze scholen doen hun werk onder bijzondere omstandigheden zoals in de schilderswijk. Samen10+ is een project in de schilderswijk dat als doel heeft om de kansen voor de zwarte kinderen te vergroten. Ze gebruiken daar buitenschoolse activiteiten voor, bewegingsprogramma’s en passen breinkennis toe. Waren er vorig jaar alleen nog docenten betrokken bij ‘breininzichten’, sinds 2015 is er ook een programma voor ouders. Doel is helder: help je kind bij zijn ontwikkeling en gebruik daar de actuele kennis vanuit het brein voor. Het programma bestaat uit een reeks van drie bijeenkomsten voor ouders op 8 scholen. In januari is het gestart. De eerste groep bestond uit 45 ouders waaronder ook een aantal vaders. Met behulp van plaatjes en aansprekende voorbeelden krijgen de ouders inzicht in de werking van het brein. Bijvoorbeeld over het gebruik van het woordje niet. Dat kun je dus beter niet gebruiken!

Want er gebeurt precies het omgekeerde in je brein van wat je wil. Lees de volgende zin maar eens: Denk niet aan de Eiffeltoren! En wat gebeurt er: juist je hebt de Eiffeltoren in je hoofd voordat je er erg in hebt. Dat gebeurt dus ook met alles wat je verbiedt. Met behulp van grote knuffelneuronen krijgen de ouders inzicht in het ontstaan van neurale paden en dat onze hersenen geen verschil maken tussen goed en slecht. Het morele kompas ben je dus zelf. In de discussie die volgde kwamen de ouders zelf tot de conclusie dat ze zonder taal- of rekenexpert te zijn heel goed hun kinderen konden helpen bij leren. De volgende keer gaat het over: positief werkt beter. Heel benieuwd naar de inzichten. Enkele reacties van ouders: ‘loslaten, dat moet ik meer gaan doen’, en dat woordje niet, eigenlijk zeg ik dat wel 100 keer per dag maar nu weet ik dat ik het anders moet zeggen’.

Meer weten? Neem contact op met Ria van Dinteren , 0620945044 of Karin Striekwold van Samen10plus, K.Striekwold@obshetstartpunt.nl.